Staff & Leaders

Staff & Leaders

Board
Neo Wee Suan
Chairman
Chan Kim Kai
Secretary
kimkai@moulmeinchurch.com
Lau Tat Chuan
Treasurer
Dave W. Hogan
Member
dave@moulmeinchurch.com
Edwin Choy
Member
edwin@moulmeinchurch.com
Mark McCurley
Member
Church Office
Dave W. Hogan
Senior Minister
dave@moulmeinchurch.com
Edwin Choy
Minister
edwin@moulmeinchurch.com
Chan Kim Kai
Planning & Operations
kimkai@moulmeinchurch.com
Jennifer Chan
Secretary
jennifer@moulmeinchurch.com
Ministries
Jacob Tan & Jennifer Wong
Children
Jordan Tan & Gladys Chen
Junior Youth
Wong Yu Xiang & Joey Ang
Senior Youth
Wong Yu Han, Kendon Murrell & Alan Ng
University
Dave Hogan
Young Professionals
dave@moulmeinchurch.com
Edwin Choy
Family
edwin@moulmeinchurch.com